UNI-TRUCK - Serwisy i salony Samochodów Dostawczych i Ciężarowych

Izotermy, Chłodnie

Pojazdy z zabudową izotermiczną lub chłodniczą oraz z agregatami. Wykorzystywane do transportu towarów szybko-psujących i wrażliwych na temperaturę przechowywania.